O ŠKOLE

  Java Script Library -> Skript: Změna zobrazení odkazu (1)

 

 
    O škole
    Aktuality
    Akce školy
    Dokumenty
    Školská rada
    SRPŠ
    Školní družina
    Pedagogický sbor
    Informace rodičům
    Napsali o nás
    Budíkovice
    Kontakty
     
    aktualizováno:
    24. 4. 2017
     
    naposledy aktualizované sekce:
   

Dům snů

 

    Výsledky sběru papíru
    Volejbalový turnaj
     
   

Talentový výběr do 6. ročníku s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

   

     
   

TŘEBÍČ - BUDÍKOVICE

     
   

DŮLEŽITÉ INFORMACE:

     
   

PEDAGOGICKÁ PRAXE PRO STUDENTY VŠ

     
   


Kritéria pro připravenost k zahájení školní docházky

 

     
     
   

webmaster...

     
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

   

ZŠ T. G. Masaryka Třebíč vyučuje podle školního vzdělávacího plánu:
Škola – součást planety, plán platný od 1. 9. 2007, registrovaný pod č. j. 289/2007-9

   Profil školy:
* Klidné školní prostředí s dobrými mezilidskými vztahy jsou naší prioritou.
* Škola je neustále v centru dění společnosti.
* Ve škole je zřízena školní družina s provozem od 6.00 do 17.00 hodin. Práce školní družiny je zaměřena na zájmovou činnost žáků.
* Třídy se všeobecným zaměřením jsou zřizovány od 1. po 9. ročník.
* Práce školy s talentovanou mládeží v oblast matematiky, přírodovědných předmětů, sportu - ledního hokeje, volejbalu, baseballu a softballu od 6. ročníku. Výuka je rozšířena v hodinových dotacích rozvíjených oblastí talentu dítěte.
* Vysoká kvalita výuky a rozvoj talentu jsou patrny z umístění žáků v olympiádách a soutěžích na úrovni okresu, kraje i celostátních kol a z výsledků přijímacího řízení na střední školy. 
* Škola smluvně spolupracuje v tréninkovém procesu se sportovním klubem Horácká Slavia Třebíč, Volejbalovým klubem Třebíč a baseballovým klubem Nuclears Třebíč. Snaží se tak společně se sportovními kluby zachovat dobrou tradici a vysokou výkonnost sportu v našem regionu.  
* Škola je Zdravou školou Města Třebíč. Každoročně realizuje nejrůznější projekty a projektovou výuku.
* Na škole aktivně pracuje školní žákovská rada, která pravidelně spolupracuje se Studentským parlamentem města Třebíč.
* Redakční rada vydává časopis „Školník", který slouží jako zdroj zábavy, nápadů i připomínek pro výchovně vzdělávací práci ve škole.
* Mediální kroužek zpracovává živé reportáže ze školního dění, které zveřejňuje na školním Facebooku, na YouTube a na www.zstgmtrebic.
* Turistickou základnu Budíkovice využívá škola celoročně k projektové výuce, pro výuku a pobyt v přírodě. V prázdninových měsících se tu konají dětské tábory s pestrým programem.

ZŠ T. G.Masaryka Třebíč užívá pro výuku a vzdělávání tyto prostory:
1. Komenského nám. 61/6, Třebíč (4. - 9. ročník, 1 odd. ŠD)
2. Fórum, Masarykovo nám. 12, Třebíč (1.- 3. ročník, 5 odd. ŠD)
3. Budíkovice č. p. 30 -turistická rekreační základna pro činnost kroužků a letní dětský tábor - Budíček
 

Přihláška na letní tábor 2017:

     

Letní tábor Budíkovice:
2. - 8. 7. 

Letní tábor Budíkovice:
16. - 22. 7.

UŽITEČNÉ ODKAZY:


ČTYŘLÍSTEK-PORADNA PRO DĚTI